Jeg øver som ca. 13 årig på stueorglet hjemme i køkkenet i Ansager hos mine forældre.